Algemene voorwaarden

De voorwaarden bij onze samenwerking

1. Diensten

Webrose, met juridische naam A Student VOF, biedt grafische vormgeving en webdesign diensten aan. Voor vragen, offerteaanvragen of ondersteuning kun je contact met ons opnemen via:

2. Tarieven en Betalingsvoorwaarden

2. Tarieven & betalings- voorwaarden

Onze tarieven variëren per project en worden overeengekomen voordat de werkzaamheden beginnen. Onze betalingsvoorwaarden zijn als volgt:

  • Betalingstermijn: 14 dagen na de factuurdatum.
  • Bij te laat betalen worden wettelijke kosten in rekening gebracht.
  • Bij projecten vragen we 30% voor aanvang van de werkzaamheden en 70% na oplevering.
  • Bij projecten op regiebasis hanteren we een uurtarief en factureren we maandelijks of bij afronding van het project.

3. Annuleringsbeleid

3. Annulerings- beleid

Bij annulering worden de gepresteerde uren verrekend.

4. Intellectueel Eigendom

Het intellectueel eigendom van de gemaakte ontwerpen blijft bij Webrose totdat de volledige factuur van het project is betaald. Webrose behoudt het recht om gepresteerde diensten ongedaan te maken bij wanbetalingen.

5. Privacy beleid

Lees ons privacy beleid via deze link: klik hier

6. Garanties

We werken op maat tot de klant tevreden is. Duidelijke afspraken worden voorafgaand aan de werkzaamheden gemaakt. Problemen dienen binnen 8 dagen na oplevering te worden gemeld. Wijzigingen na deze termijn kunnen extra kosten met zich meebrengen.

7. Geschillen

Geschillen worden in eerste instantie onderling opgelost. Indien dit niet mogelijk is, wordt de Ondernemingsrechtbank Antwerpen als jurisdictie gekozen.

8. Aansprakelijkheid

8. Aansprakelijk-heid

Webrose heeft een aansprakelijkheidsverzekering, maar verdere details met betrekking tot aansprakelijkheidsbeperking en vrijwaringsclausules zijn momenteel niet beschikbaar.

9. Geldigheid Offertes

Offertes en prijzen zijn geldig gedurende 14 dagen na de offertedatum of de datum van communicatie.

10. Verantwoordelijkheden klant

10. Verant- woordelijk- heden klant

Voor aanvang van het project moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. De klant dient binnen een week gevraagde input te leveren, anders is Webrose niet verantwoordelijk voor vertragingen en kunnen gepresteerde uren worden gefactureerd.

11. Gebruik van Website

Alle content op onze website is intellectueel eigendom van Webrose. Deze content mag alleen worden verspreid om reclame te maken voor Webrose, met duidelijke bronvermelding of na schriftelijke goedkeuring.

12. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

Klanten worden op de hoogte gebracht van wijzigingen in onze algemene voorwaarden via e-mail.